Lütfen bekleyin..
Munzur Haber / Dara tekê.. / verindbi: verdraşî..

Dara tekê.. / verindbi: verdraşî..

29 Mayıs 2019, 10:59

“heya, nîyabî.. ayan û beyan o kênîyabî.. par ûperar nu hewnbî.. zımistanûamnanî de nu.. nikaancîya raya a dara tekê.. ya xizir.. çendserrîyokê ez her roje biz ûbizekandimanaraye do.. zanakêendîthalîya.. kes çîno.. yenîyîçîno.. nêzon ke çê mana vecîrînîhewnîra..

“nê daye tu naye re sê vana?”

reynaveng da zernê, “nê daye tu çagos nidana nîhewne mi ser?”

destêxo sanaramawe, demdîye çe vistewrîyexo ser.. yînanraber kes çînîbîendî.. jûyonêm çe mandbi mezra radima.. baxoteyna.. çenateyna.. lacteyna.. pî, bêxeber…

weey… ayekokimî ara pîne.. mêxecelî..  endîzafxo ser nîye..

a waxtbî, teselîyexoguretemawaxorazernê, biz ûbizekanexodimaşîye..

a waxtbî, tayesimeyamayraşîxeyalezernêra, sermkerd, deste xothûrîkteçîye ser şî..

şiye,xobexovacîye, “sodireamnanî ke ze perocîyova, nikarabîgermva..

“teeww..hewnê mikêbivecîyînenikaeyta de jûyenîbîyîne, awebîyîne, natûdotkewêbîyîne, nêzonkê.. oxort.. oxortocherî ke nacade bîyîne, nê..

ya xizir tu est a.. de tenênaherbîşîme..

şîyadarehomahonika.. bizekîmaxederdorîbîye. çime zernênatûdotexo ser çerexîay hama vengûvacçînîbî.. uskitiya.. teninaxoxo de xulîbîyeancîya, qarîye, vacîye… heya nu ca, cayehewnêmin o, darekê a dara tek a.. hama yenîçîno, kêwîçîno.. cher?

ya xizir tu estakêest a..

şîyadare de nîştero, peştaxo sanadareancîyahurdîhurdînorne.. teynayîna vat, bêhevalûbêkayi ya.. teynayîne ze siftiyaxiziri ya.. henibi, heniya.. waxtverdtici biye berz.. ya germi ra ya ki tecelexoraaraq da zernê.. biye bêzar, teselîxoşikiyagirangiranhewnî ser şiye… tenênatepîyacayeravengîşîyepe.. naskerdoxnêbî.. terse.. hurînaxoranêlewîye.. tenênabîancîyaveng ama.. anciyaxosernêgurete, terse xoratemîyandemande. letêhewn de, letêxoser, ma nu çikonîya, a huu?

dorme de kes nêaseno. qaytbena hama thabanêvînena.. reyna ke yivengiişiyepe, wiyy, vişiye.. sas biye mand e..  pelgîdarezerefîn e..  terse, xofama ser.. ya xizir ..ya xizir ..

“meterse, vereka mi, meterse.. tu stare mi de ra.. tu masum û pak a, ayerato de yenojûwan..

“mibêzarîyatodîye, vengetoîşîyope, ayera.. a rira..“

(…)

verindbi: verdraşî..

“heya, dewrêcemedîyeranatmaeytadîme, vatinepîlanema,  vereka mi, ejîrindnêzonnîyabî-nêbî hama qalepîlanemabî; dergûdergzimistananîraverayme, vatene, amayîmexoser, heya, a serd de mapîyalercayme, jûbînan re xovesnayme.. deme vesanîye de maweşîyaxobarekerdine… çend nesli, pîlûqicema, tewrûthûr, vasûvelg, hesûvergmaperopîyatêare de weşîyaxoramitene.. çend hazar serrîyokêrêçajûbînan de naşîyazerreweşîye de maamênetêare, berbenemahermejûbînan de, laxûmobetkerdînetêlewe de, matêhetî de..

“nee.. nee, a waxt hona kes çînebî sima ra.. sima badoamay.. amay hama rindamay: bitorcînaamay, biadiraamay, teww… hetêrabirnayhetêravesnay.. dimabî, tewrûthûrperraşî, marûmilawunancîyaşî, awekêmiradîye, xorîyexo ser şîye,..

“heya, heyausarî ke amêne.. usar, maperunan re amêne, usardemêşênîyebî, chepemarachemêxizirîderbazbîyenetecelêxo ser şîyene.. ma a waxtamenêsitî, mîrazemîrîûdermanêdirbetîbîyine, teeww.. hîrabîyesewe, sewlaasmebukî ser bîyene.. tewrîdaristande, zawûzec sene ware de amenetêare.. teew, se şênîyebî, se..

verindbî: verdraşî…”

“henîbî, waûwerazayî, bira ûbirazayî, dedûderezayîamayqelfeqelfeşî.. xidiresimayîkêdima.. heywax.. dînatenênabîyekêm.. çeyîbêcîran, mezelîbêmeyîtmandî..  çel ûçukqurfîyaazeûuzexora, hewaarbî..

hewaremahefîzemanibî; rêwûherîranat nu pers bî; ça.. ça…

“asmençabêhewr, wareyçabêtewrmandî, nêzanavereka mi; çacaye re xeberaxêrenêna, nêzana.. manêvana kam bîyaro a xeberaxêr e.. qilancîkîestbî.. kokéyînanîard, teeww.. jû be jûkîştî, berdî, çebereaxile ser de darekerdî.. ça.. henîzanitênê ke chor malî nêkuno.. fekîvergîgirîdîno, nê..

“îsanîyexoraberheqakeşî nas nêkerdekênadîna de, xezebbî.. xezeb..”

“ça ez nîyateynamandonê.. nee, naye mira pers mekevereka mi, meke..

“se ke, tupesa mi de bîyapîl, şîya mi de şîyahewn.. tu jûkekamin a.. delal û zelala.. zerre tu mi re aseno.. ayeraeskerabeno nu sir: se ke toyînejdî de yenaşemîgaazabîye, geregofambikere.. ya kîvaciejî ze tojûcherîpînoeyta de, ben o.. cheré mi, vaci ke done jûqilancike de yenolizgane mi ser, nêben o… say bikekênuyîîqraro de bîn o.  zana, îqrarçiyogirano, çerangé çe xatirîyo.. se ke zewtî sere decî de, sondî vere adirî de yene peser, zerreweşîye ke çe iqraride cayexocena..heniya..

“teynayine, nê..

“teynayîne zerre xo ser demdîynavereka mi, henî ya.. heni.. a rira tu key kenî biz ûbizekanexo ana der ûdorme mi, a waxt ez ze çeveyvîyo.. şeniyo.. hama sekonkê her capalaxo, rutûrepal o.. a dem wazonkêkirametaduzgi mi dest bo, tayepelgî mi bere war, cayokêginay ce kewîbo, bizekan re vas, to re gulûsosinbo.. hama nê mi de nakirameteestanêyîkê…

“vabovereka mi, vabo.. hama bizanekênaendîminet a; se kene bike re çikêmiradîyaşîniwelatira, çikêvîndbîşîniherdedewreşîra, peropeyser bere, têhet de cayexobîcereancîya.. ze deme verênzimayişbo, dewreiqrariyebo… naminete mi re amanet a..

“amanetakamîya vana, nê..  ye usuvî ya.. usivî..

a waxtbî; viradîye kort a sureravayo de hersênterabî, ze tewtî..

a waxtbî;  pelgîdareperupîyazerefîayancîya.. veng da dare,tenêna be nejdîye mi, pesêxoyakeva, ancîyaxofama zernê ser hama şîyeû pese xokerd ya, a waxtdarejûbalîyerisnephistinexora.. zernêancîyasasbîye, deme balîyonebî hama reşta.. heniasena ke nakiramet a.. tersenakêamanet a..

a waxtvilexosikna, khelexobirnazernê,

dareraxatirwaştûxêrweşîye vat, xêrweşîye..

“ez dara usuvî yo.. pirde zerreweşîyo…

(Dersim Gazetesi sayı 83)

Bu haber 658 kere okundu
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorisindeki Diğer Haberler
Daimi Doğan nusna: “Dersîm de îtîqat be zon jûvînî ra pêrabestî yê. Vajîm..