Lütfen bekleyin..
Munzur Haber / HDP Seçim Beyannamesini açıkladı

HDP Seçim Beyannamesini açıkladı

17 Şubat 2019, 11:00

HDP, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini açıkladı. Ekonomik kriz, kadın, gençlik, ekolojik yıkıma ve demokrasiye dair söylemlerin öne çıktığı bildirgede, "Hedefimiz, daha çok belediyede 'doğrudan demokrasi'yi hayata geçirmek" denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi'ni, Ankara'da düzenlenen etkinlikle açıkladı. "Birlikte Demokrasiye" sloganıyla seçime hazırlanan HDP'nin "Daha Çok Özgürlük, Daha Çok Hak, Daha Çok Hayat" temalı seçim bildirgesinde AKP için "yıkıcıdır" ifadesi kullanıldı. AKP'nin iktidarda olduğu süre boyunca, toplumsal barışı, ekonomiyi, kentleri, ekolojik dengeyi, belediyeleri yıktığı vurgulandı.

HDP FATSA'NIN MİRASÇISIDIR

Bildirgede HDP'nin demokratik yerel yönetim deneyimlerinin mirasçısı olduğu belirtilirken, demokrasi güçleri ve Kürtler, güçlerinin 1977-79 mahalli seçimlerinde Diyarbakır, Ağrı, Fatsa ve Batman başta olmak üzere 10 belediye kazandığı, 1999 yerel seçimlerinde ise HADEP'in 37 belediye kazandığı, 2004'te belediye sayısının 57'ye çıktığı, 2009 yerel seçimlerinde ise 99 belediye kazanıldığı ve 2014 yerel seçimlerinde ise belediye sayısının 102'ye ulaşmıştı hatırlatıldı. Bildirgede, "kayyımlar eliyle gasp edilen Kürt halkının iradesini yeniden kazanma zamanıdır" denildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin açıkladığı seçim bildirgesinden öne çıkanlar şöyle:

BU BİR DEMOKRASİ REFERANDUMUDUR

"31 Mart'ta yapılacak Yerel Seçimler demokrasi ve yerinden yönetim mücadelesi için büyük bir dönüşümü başlatacağı gibi, aynı zamanda kayyuma, tekçi anlayışa, otoriter rejime karşı da bir demokrasi referandumudur.

Kayyım gasptır! Bu iktidar halkın iradesini gasp ederek seçimle kazanılan belediyelere kararnamelerle el koydu. 96 belediyeye kayyım atandı. Kamuda ve belediyelerde çalışan 15 bine yakın Kürt işçi ve memur, 300'e yakın muhtar ihraç edildi. 93 belediye eş başkanı, yüzlerce belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi ve sayısı binleri aşan parti il ve ilçe teşkilatlarında çalışan parti yöneticisi, üyesi tutuklandı.

HDP, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesini yerelden başlatır. Yerel demokrasinin olmadığı yerde demokrasi ve özgürlüklerden söz edilemez.

HDP'nin doğrudan demokrasi anlayışı devlete karşı toplumun güçlendirilmesini özgürlük ve eşit yurttaşlığın temeli olarak görür. Halkın örgütlü bir güç olarak iktidar haline gelmesini hedefler.

BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Hedefimiz, daha çok belediyede 'doğrudan demokrasi'yi hayata geçirmek.

Doğrudan demokraside, il, ilçe, belde, köy, her yerin ihtiyaçlarını orada yaşayanlar belirler. Kaynakların nasıl kullanılacağına kadınlar, erkekler, gençler, yaşlılar birlikte karar verirler.

"Özgürlüklere ve haklara saygılı bir yönetim" için, daha çok yerel demokrasiyi savunuyoruz.

Daha çok renk, daha çok doğa, daha çok emek... 'Daha çok hayat' diyoruz.

HDP belediyelerinde,

Herkese 'eşit hizmet' verilecek. Asla ayrımcılık olmayacak. Halkın iradesine, her türlü farklılığa saygı gösterilecek.

Halk yönetime 'bizzat ve bilfiil' katılacak. Kent Meclisleri, Kent Forumları, Mahalle Meclisleri, Köy Meclisleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri yaygınlaştırılacak.

Muhtarlar ve azalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla planlama dahil her konuda birlikte çalışılacak, kalıcı ve düzenli platformlar oluşturulacak.

Açıklık/Şeffaflık ilkemiz gereğince meclis toplantıları halka açık yapılacak ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara katılımı sağlanacak.

Kadın özgürlükçü anlayış hâkim kılınacak. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek. Cinsiyetçi hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek.

BÜTÇE HALKINDIR, HALKLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına sivil toplum kuruluşları, halk meclisleri, demokratik kitle örgütleri ve bütün toplumsal kesimlerle birlikte karar verecek ve uygulayacağız.

Bir arada yaşama, dayanışma ve paylaşımı esas alacağız.

Doğa ve gelecek dostu bir anlayış benimsenecek.

Bütün hizmetleri çok dilli sunacağız.

Herkesin hayat kalitesini yükselteceğiz.

Belediyelerin gelir-gider kalemlerini belediye binaları ve kentin çeşitli yerlerinde panolara asacağız.

YEREL EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ

Yerel ekonomiyi bütün toplumsal kesimlerin katılımıyla planlayıp, düzenleyeceğiz.

Tekelciliğe ve ranta karşı, toplumun ihtiyaçlarını temel alan yerel ekonomi politikalarını geliştirmeye öncelik vereceğiz.

Ekonomik krizin halkımıza olumsuz etkilerini giderebilmek için dayanışma ağlarını kuracak, toplumsal ekonomi politikalarını hayata geçireceğiz.

Kâr amacı olmayan ve kullanım değerine dayalı ürünlerin üretilmesi amacıyla kurulacak topluluklara/kooperatiflere destek olacağız.

Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak eşit fırsatlar yaratacağız.

Kent içinde yeni AVM inşaatlarına izin vermeyeceğiz.

YOKSULLUKLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Paylaşımcı sosyal dayanışma ağlarını geliştireceğiz.

İşsizliği azaltmak için, yerel çalışma hayatına yönelik meslek edindirme kurslarını yaygınlaştıracağız.

DOĞAL VE UCUZ GIDAYA ERİŞİMİ ARTIRACAĞIZ

Gıda güvenliği ile ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve halkımız arasında koordinasyon sağlayacağız.

Gıdada kendine yetebilen kent modeline geçme çalışmalarına devam edeceğiz.

Tarımda endüstriyel gübre ve benzeri kimyasalların önüne geçmek için organik gübre üretimi ve kullanımını artıracağız.

TOPLUMA YATIRIM YAPACAĞIZ

Sosyal hizmetleri yerelleştirecek, yerinde yönetim ve yerinde hizmet anlayışıyla sürdüreceğiz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşı gözetecek; yurttaşların bütün sosyal hizmetlere kolayca erişebilmesini sağlayacağız.

Belediyelerimizin sosyal harcamalara dönük insan ve mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için denetim mekanizmalarını oluşturacağız.

Meydan, park-bahçe gibi kamusal alanlarda ticarete ve ranta izin vermeyeceğiz.

Şehir dışından tedavi amaçlı kent ve ilçe merkezlerindeki hastanelere gelen yoksul hasta ve refakatçilerine tedavi süreleri boyunca kalabilecekleri misafirhaneler yapacağız.

KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ BELEDİYECİLİĞİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

İktidarın yerel yönetimlerde gaspçı, tekçi ve eril siyaset tarzını aşmak ve siyaseti demokratikleştirmek için yerel yönetim mekanizmalarının tamamında eş başkanlığı ve eşit temsili etkin bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz.

Toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetim bütçesi uygulamasının yanısıra özgün kadın çalışmalarını daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde yürütebilmek için ayrı bir kadın bütçesi oluşturacağız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Dayanışma günü, çalışan kadınlar için idari izin ve tüm kadınlar için ücretsiz ulaşım günüdür.

Bütün belediyelerimizin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Şartnamesi'ni (CEMR) imzalamasını sağlayacak ve Şart'ın gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapacağız.

Toplumsal bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı ve aktarılacağı Kadın Bilge Evlerinin oluşturulmasını sağlayacağız.

Kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine yaşam boyu eğitim sağlayabilmek için akademik, kültürel, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim kursları açacak; köyler için gezici eğitim ekipleri kuracağız.

Kadınların aktivitelerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilmesi için JİN KART/KADIN KART uygulamasına geçeceğiz.

Şiddete uğrayan mülteci kadınların belediyelerimizin sığınaklarından yararlanmalarını sağlayacağız.

ÇOCUK HAKLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Anadilinde eğitim veren çocuk yuvaları, kreşler, atölyeler, kurslar, spor tesisleri, yüzme havuzları, yaz kampları ve eğitim merkezleri açacağız.

Eğitim sistemindeki cinsiyetçi işbölümünü pekiştiren kalıplara karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan eğitim materyalleri hazırlayacağız.

18 yaşına kadar tüm çocuklar için ulaşımı ve kültürel etkinliklere katılımı ücretsiz hale getireceğiz.

Çocuk işçiliğinin yasaklanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Eğitim hakkı engellenen başta kız çocukları olmak üzere bütün çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için ücretsiz yurt ve servis hizmeti gibi tedbirler geliştireceğiz.

Kreşlerimizde çocuklara tam gün hizmet vereceğiz.

Çocuk ihmal ve istismarına karşı "mücadele ve danışma" birimi kuracağız.

GENÇLERE DAHA ÇOK OLANAK SUNACAĞIZ

Gençlerin kendi özgünlüğünü ve dinamizmini yansıtabileceği bir yerel yönetim anlayışı için Gençlik Meclisleri'ni karar alma mekanizmalarının bir parçası olarak göreceğiz. Üç ayda bir Gençlik Meclisleri ile toplantılar yapacağız.

Yaşamın her alanında gençliğin temsil edilmesine, örgütlenmesine ve mücadelesine destek vereceğiz.

Gaspçı kayyım zihniyetinin kapattığı veya değiştirip dönüştürdüğü bütün gençlik mekânlarını yeniden gençlerin hizmetine sunacağız.

Genç kadınların istihdamına yönelik özel politikalar geliştirecek, üretim süreçlerine katılımını arttıracağız.

EMEKLİ VE YAŞLI BİREYLERİN YANINDA OLACAĞIZ

Sendika, dernek gibi emekli örgütleriyle koordineli çalışarak, sorunların ve ihtiyaçların zamanında tespiti ve çözüm üretilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapacağız.

Emeklilerin belediyelerimize ait sağlık, spor, kültür ve sanat merkezlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

Yaşlı bireylerin kültürel ve toplumsal hafızalarının genç bireylere aktarımı için kuşak buluşmalarını sağlayan "Bilge Evleri" projesini yaygınlaştırarak sürdüreceğiz.

Bu haber 159 kere okundu
  • Bu haberi paylaşın:
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorisindeki Diğer Haberler
HDP’nin sadece 7 yıllık bir parti olmadığını dile getiren Alican Önlü “Sade..